MsKS logo
Dnes je Sobota 20.júla 2024, oslavuje Ilja/Eliáš

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažnou prehliadkou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Recitátori a kolektívy svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širšiu verejnosť. Jednotlivé stupne prehliadky prehlbujú literárne poznanie, tvorivosť, kultivujú jazyk, reč, pestujú vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.
Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem
o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, vytvára podmienky pre úspešnú prezentáciu týchto aktivít aj na iných kultúrnych podujatiach.

Súťaž umožňuje kultúrnym a pedagogickým pracovníkom využívať poznatky zo súťaže na
skvalitnenie kultúrneho života v regiónoch a výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže.
Archívy hovoria, že v roku 1954 sa v Dolnom Kubíne konala prvá celoslovenská súťaž žiakov
v činnosti, ktorej sa hovorilo recitovanie, „recitácia“ alebo prednes. V roku 1955 sa to isté dialo
už pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Odvtedy sa v Kubíne každý rok schádzajú budúci herci,
suveréni i rozochvení trémisti.


 
Aktuálne   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   všetky
0. 0. 0000 | divadelná sála

63.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých
26. 9. 2007 - 29. 9. 2007 | divadelná sála

53. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

celoštátna súťažná prehliadka v umeleckom prednese a tvorbe divadiel poézie
1. 10. 2008 - 4. 10. 2008 | divadelná sála

54. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie
30. 9. 2009 - 3. 10. 2009 | divadelná sála

55. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie
24. 6. 2010 - 26. 6. 2010 | d

56.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie
22. 6. 2011 - 25. 6. 2011 | divadelná sála

57.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie
20. 6. 2012 - 23. 6. 2012 | divadelná sála

58.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie
19. 6. 2013 - 22. 6. 2013 | divadelná sála

59.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

celoštátna postupová súťaž a prehliadka v detskom a umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie
20. 6. 2014 - 23. 6. 2014 | divadelná sála

60.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

celoštátna postupová súťaž a prehliadka v detskom a umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie
18. 6. 2015 - 21. 6. 2015 | Mestské kultúrne stredisko

61.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých
1. 5. 2016 - 25. 6. 2016 | MsKS

NA KUBÍN SOM HRDÝ AJ V EURÓPSKOM PARLAMENTE...

62. Hviezdoslavov Kubín
22. 6. 2016 - 25. 6. 2016 | divadelná sála

62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých 22. - 25. júna 2016
20. 6. 2017 - 24. 6. 2017 | divadelná sála

63. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých
20. 6. 2017 - 24. 6. 2017 | Dolný Kubín

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 63. ročník

celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých
20. 6. 2018 - 23. 6. 2018 | MsKS Dolný Kubín

64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie
18. 6. 2019 - 22. 6. 2019 | Mestské kultúrne stredisko

65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých
11. 12. 2020 - 13. 12. 2020 | ONLINE

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN ONLINE

celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých
27. 10. 2021 - 30. 10. 2021 | Mestské kultúrne stredisko

67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

celoštátne kolo
 strana: 1 
Kontakt

email: riaditel@msksdk.sk, msksdk@msksdk.sk

tel: 043 / 586 2269

mob: 0915 895 368


Novinky emailom

Zadajte svoju emailovú adresu.

© 2020 Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

Ochrana osobných údajov

prihlásenie

Janko