MsKS logo
Dnes je Pondelok 24.júna 2024, oslavuje Ján

Ponuka prenájmov

Divadelná sála

Plocha sály vrátane javiska 716 m2
Hľadisko
- stupňovité, vchody z prízemia i poschodia  
- počet miest na sedenie v divadelných kreslách 384 v 15 radoch
- optimálny počet prístavkov 40
- maximálna kapacita s prístavkami
(z hľadiska bezpečnosti)
450
Javisko
- hĺbka x šírka 15 x 10 m
- šírka v portáli 13,5 m
- proscénium (pod proscéniom je aj orchestrište)
hĺbka x šírka
4 x 11,5 m
- vybavené ako štandardné divadelné javisko  
- štandardné osvetlenie a ozvučenie,
možnosť pripojenia na zvukovú aparatúru v kabíne
 
- stredná opona  
- možnosť premietania na kinoplátno (vrátane zadnej projekcie)  

 

Pohľad na javisko divadelnej sály z poslednej rady hľadiska
Pohľad do hľadiska divadelnej sály z javiska
Pohľad na ľavú stranu sedačiek v sále. Vzadu viditeľné okná do kabíny zvukára a osvetľovača.
Detailný pohľad na proscénium. Pod proscéniom je orchestrište.

Estrádna sála

Plocha sály 461 m2
- sála prístupná z foyeru v prízemí  
- v jednom rohu sály je malé estrádne javisko trojuholníkového pôdorysu bez opony a divadelného vybavenia, plocha javiska cca 50 m2, použiteľná šírka v čele 8 m (celková šírka v čele 11 m), najväčšia hĺbka 6,5 m  
- samostatná ozvučovacia a osvetľovacia kabína za javiskom, možnos? prisvetlenia javiska a sály regulovateľnými reflektormi  
- prepojenie na kuchyňu reštaurácie priamou chodbou  
- možnos? servírovania prineseného občerstvenia v priľahlej výdajni stravy  
- prepojenie na šatňové priestory divadelných šatní  
- priamy prístup na terasu za budovou  
Miestnosť je vhodná na organizovanie rôznych podujatí spoločenského charakteru ako svadby, stužkové slávnosti, plesy, karnevaly, ale aj koncerty, konferencie, schôdze a pod.
Tiež býva využívaná na jednorázové predajné trhy, burzy a pod.
Pohľad na javisko estrádnej sály
Pohľad z javiska na hlavné vchodové dvere do sály
Pohľad do sály k vstupným dverám od prepojovacej chodby do reštauračnej kuchyne
Pohľad do sály od prepojovacej chodby do reštauračnej kuchyne

Foyer prízemie

Plocha celého priestoru foyeru 461 m2
- sála prístupná z foyeru v prízemí  
- v jednom rohu sály je malé estrádne javisko trojuholníkového pôdorysu bez opony a divadelného vybavenia, plocha javiska cca 50 m2, použiteľná šírka v čele 8 m (celková šírka v čele 11 m), najväčšia hĺbka 6,5 m  
- samostatná ozvučovacia a osvetľovacia kabína za javiskom, možnos? prisvetlenia javiska a sály regulovateľnými reflektormi  
- prepojenie na kuchyňu reštaurácie priamou chodbou  
- možnosť servírovania prineseného občerstvenia v priľahlej výdajni stravy  
- prepojenie na šatňové priestory divadelných šatní  
- priamy prístup na terasu za budovou  
Miestnosť je vhodná na organizovanie rôznych podujatí spoločenského charakteru ako svadby, stužkové slávnosti, plesy, karnevaly, ale aj koncerty, konferencie, schôdze a pod. Tiež býva využívaná na jednorázové predajné trhy, burzy a pod.
Pohľad od vstupu do estrádnej sály smerom k hlavnému vstupu
Pohľad od vstupu do reštaurácie smerom k hlavnému vstupu
Pohľad od ľavého schodišťa smerom k estrádnej sále a reštaurácii
Pohľad od šatňového pultu smerom k vstupu do reštaurácie a do bloku "A"
Tapisérie vo vstupnej časti foyeru. Z ľavej a pravej strany prístup na šatňové pulty
Šatňa vľavo
Pohľad na vstupenkovú pokladňu a prístup ku kanceláriám strediska
Fotogaléria vo foyeri na prízemí

Foyer poschodie

Plocha priestoru 362 m2
- prístup z prízemia je dvomi schodišťami po oboch stranách hlavného vstupu
- hlavný vstupný priestor do divadelnej sály a do výstavnej siene
- z priestoru je prístup aj na sekretariát strediska
- aj v tomto priestore slúžia na odpočinok návštevníkov pohodlné sedačky
- z priľahlej chodby je vstup do sociálnych zariadení a je tiež možný priechod do klubových priestorov a učební
Príležitostne sa priestor využíva na účely vernisáží výstav poriadaných vo výstavnej sieni.

Klubovňa 133

Plocha priestoru 89 m2
Klubový priestor na 1. poschodí, v ktorom je možné organizovať rôzne školenia, semináre, porady alebo aj spoločenské posedenia.

Výstavná sieň

Plocha priestoru 143 m2
Samostatný výstavný priestor na 1. poschodí pred vstupom do divadelnej sály. Určený na komorné výstavy rôzneho druhu umeleckých artefaktov. Výborné prirodzené osvetlenie - jedna stena je celá presklená.
V sále sa konajú výstavy amatérskych, poloprofesionálnych ale aj profesionálnych umelcov. Každoročne sa opakujú výstavy "Bohúňová paleta" - medzinárodná detská posúťažná výstava, "Inšpirácie" - výstava dolnokubínských umelcov.
Pohľad na zadnú časť výstavnej siene
Pohľad na expozíciu v prednej časti
Pohľad zo zadnej časti k vstupu do siene
 
Prílohy
tabu_ka_dop__najmu_eur_1_1_2018-1.xls, , 42 kb
stuzkova-1.docx, , 17 kb
svadba-1.docx, , 13 kb
Kontakt

email: riaditel@msksdk.sk, msksdk@msksdk.sk

tel: 043 / 586 2269

mob: 0915 895 368


Novinky emailom

Zadajte svoju emailovú adresu.

© 2020 Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

Ochrana osobných údajov

prihlásenie

Janko