MsKS logo
Dnes je Sobota 20.júla 2024, oslavuje Ilja/Eliáš

Kontakty

 

 

 

Základné kontakty:

Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

IČO: 355046

DIČ: 2020561994

Manažment kultúry:

Naďa Dudášová

  rieši ponuky a objednávky programov, predaj vstupeniek na programy v MsKS, poradí pri realizácii kultúrno-spoločenských aktivít, koordinuje vlastnú činnosť a činnosť umeleckých telies
a kurzov, ktoré zastrešuje MsKS
Kancelária:

č.7 , prízemie

Kontakty:

043/586 22 69, mobil  0915 895 368
e-mail: prevadzkove@msksdk.sk

Propagačné oddelenie: Janka Tarabová
výtvarná a propagačná činnosť  
   
  zabezpečuje propagáciu programov formou veľkoplošných panelov, tlač plagátov a letákov,spravuje web stránku, propaguje podujatia a činnosť
v mediách, sociálnych sieťach, rieši scénické úpravy akcií MsKS,
poskytuje kopírovacie služby A4-A3
Kancelária:

č. 22, prízemie za javiskom

 
Kontakty: 043/5862269    atelier@msksdk.sk
Prevádzkové odd.:

Naďa Dudášová - vedúca oddelenia

Štefan Juris

Janko Ondroš

 

zabezpečuje riadny chod prevádzky zariadenia, po technickej stránke akcie MsKS a ostatných subjektov, ktoré si prenajímajú priestory MsKS (ozvučenie, osvetlenie), vybavuje prenájmy technického vybavenia
(napr. mikrofóny, reproduktory, prenosná ozvučovacia aparatúra)

Kancelária: č. 7, prízemie – foyer vľavo
Kontakty: 043/586 2269   prevadzkove@msksdk.sk
 
Ekonomické odd.:

Viola Dubovská

  rieši príležitostne a dlhodobé prenájmy po stránke ekonomickej (pravidelné zúčtovanie), podá informácie o cenách krátkodobých prenájmov priestorov, prenájmov HIM a DHIM
Kancelária: č. 9, prízemie – foyer vľavo
Kontakty: 043/586 22 69  dubovska@msksdk.sk
 
 

 

   
 

 

   
 

 

 

Kontakt

email: riaditel@msksdk.sk, msksdk@msksdk.sk

tel: 043 / 586 2269

mob: 0915 895 368


Novinky emailom

Zadajte svoju emailovú adresu.

© 2020 Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

Ochrana osobných údajov

prihlásenie

Janko