MsKS logo
Dnes je Pondelok 24.júna 2024, oslavuje Ján

Trvalá expozícia židovskej kultúry

Výstava bola otvorená s septembri roku 2012 . Jej realizácia bola podporená Nadáciou Orange. Judaiká venoval pán Arieh Klein . Prípravu projektu, textové aj obrazové materiály výstavy realizoval kolektív pracovníkov MsKS v Dolnom Kubíne pod vedením riaditeľky Mgr. Jany Greššovej.  

Najstaršie stopy po Židoch v Dolnom Kubíne siahajú už od roku 1720. Prevažná časť Židov sa sem presťahovala v 18. storočí z moravskej obce Holešov. Náboženskú obec založili roku 1770. V listine z roku 1735 sú v Dolnom Kubíne spomínané tri židovské rodiny, ktoré si už v roku 1775 postavili prvú synagógu. Tá mala 70 miest na sedenie pre mužov a rovnaký počet pre ženy. Súčasne so synagógou sa začalo aj so stavbou mikvy (rituálneho kúpeľa). Zhruba o 100 rokov tvorili židia už vyše štvrtiny obyvateľstva ( bolo ich 431) a tak synagógu prestavali a zväčšili. V roku 1893 ju však zničil veľký požiar, preto si na tom istom mieste postavili novú klasicistickú budovu. Pri sčítaní obyvateľov v roku 1900 sa uvádza 394 židovských obyvateľov.

Nová synagóga mala dve schodištia. Hlavný vchod a dva vchody na galériu pre ženy viedli z námestia. Jej rozmery boli 12x16 metrov. Dvere a okná boli zakončené polkruhovite. Modlitebňa pre mužov mala 12 oblokov.

 

JEWS IN DOLNY KUBIN

First references about Jews in Dolný Kubín are from year 1720. A majority of them moved here from Moravian village Holešov (Czech Republic).  They established the religious community in year 1770.

In the bill from year 1735 there are mentioned three Jewish families, which in the year 1775 built the first synagogue. This had 70 seats for men and the same amount of seats for women. At the same time there was built a Mikveh (bath used for the purpose of ritual immersion in Judaism). Approximately 100 years later a quarter of town`s inhabitants was Jewish (there were 431 of them) therefore the synagogue was rebuilt and enlarged. Unfortunately in year 1893 it was destroyed by a fire so on it`s place was built  a new one in classicist style. A census from year 1900 mentions 394 Jewish inhabitants.

New synagogue had two staircases. Main entrance and two entrances for women led from the square. It was 12 m wide and 16 m long. Doors and windows  were curved on the top. Prayer room for men had 12 windows.  

 

fotografie z ostatných podujatí : 

http://zilina-gallery.sk/index.php?/category/2299 

 

 

Fotogaléria
priestory výstavy
Kontakt

email: riaditel@msksdk.sk, msksdk@msksdk.sk

tel: 043 / 586 2269

mob: 0915 895 368


Novinky emailom

Zadajte svoju emailovú adresu.

© 2020 Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

Ochrana osobných údajov

prihlásenie

Janko